วิธีการสั่งซื้อ

เลือกรุ่นที่ท่านสนใจ สอบถามราคา และวิธีการชำระเงินได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

1. ในข้อความ Facebook : Classic Phone By Omega Gadget

2. E-mail : yuth@omegagadget.com

3. Line : omegagadget

โดยความเร็วในการตอบกลับ เรียงตามลำดับดังนี้  เร็วที่สุด > Facebook > E-mail > Line